Formació sobre llenguatge inclusiu i no sexista a l'Ajuntament d'Ulldecona

Administració pública

Els dies 11 i 12 de març de 2021 va tindre lloc una sessió sobre llenguatge inclusiu i no sexista adreçada al personal de l'Ajuntament d'Ulldecona, amb l'assistència de vint-i-cinc treballadors d'aquest ens local.

La formació es va impartir a la sala de plens, de 10 h a 12 h, i va anar a càrrec d'Isabel Obradós, tècnica del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre (CNLTE), concretament del Servei Comarcal de Català del Montsià. La regidora, Eli Itarte, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents i de contextualitzar la formació dintre del Pla local de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament.

L'acció formativa es va basar en els continguts de la "Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya". Es va fer una presentació d'aquesta eina, publicada per la Direcció General de Política Lingüística l'any 2011. També es va aprofitar per fer la presentació i donar a conèixer "La guia d'estil de llenguatge inclusiu i no sexista", editada pel Consell Comarcal del Montsià l'any 2020. Per acabar la sessió, les persones assistents van fer diversos exercicis de pràctica per poder aplicar tot l'exposat.

L'objectiu d'aquesta actuació consistia a difondre entre els empleats públics els principis generals que han de fonamentar l'ús no sexista o androcèntric del llenguatge en els textos que l'Administració i els organismes públics adrecen a la ciutadania.

La sessió que s'ha impartit a Ulldecona forma part de les accions que tira endavant la Regidoria d'Igualtat dintre del Pla local de polítiques d'igualtat 2020-2024.
 

Vols compartir aquesta notícia?