Cursos de català

Informació sobre el tractament de dades personals

14. Informació sobre el tractament de dades personals

Les dades dels alumnes del CPNL s'inclouen al fitxer Gestió d'Activitats Formatives, el responsable del qual és el Consorci per a la Normalització Lingüística. La finalitat del tractament és la gestió de tot el procés d'aprenentatge de l'alumne, des de la inscripció al curs de català (inclosa la prova de col·locació i la preinscripció, si n'hi ha), el control i el seguiment docent d'aquests cursos i de les activitats organitzades pel CPNL.

Es poden exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-s'hi, adreçant-se per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221, 08036 Barcelona. Telèfon 93 272 31 00. Adreça-e cpnl@cpnl.cat . Més informació al web del CPNL.