El CNL de Tarragona ha participat a 191 processos de selecció de personal durant el 2021

Administració pública

L'assistència als tribunals de processos de selecció de personal a les administracions és un dels serveis més consolidats del CPNL

El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona (CNLT) va participar durant l'any 2021 a un total de 191 processos de selecció de personal organitzats per les administracions locals del territori, assessorant els tribunals en matèria lingüística. És la xifra més alta dels darrers cinc anys i representa un augment respecte del 2020 del 36 %.

En total, el personal tècnic del CNLT va fer proves de català a 332 persones que es van presentar als processos de selecció en ajuntaments, consells comarcals, Diputació i altres organismes i empreses públiques. Tot i que hi ha hagut més assistències, el nombre de proves ha baixat respecte del 2020, que en van ser 398.

La presència de personal tècnic del Consorci en convocatòries de selecció de personal garanteix l'avaluació dels coneixements de català dels aspirants que no poden acreditar una certificació oficial del nivell lingüístic requerit per al lloc de treball al qual opten.

CNL de Tarragona

Vols compartir aquesta notícia?