25 anys fent bategar el català

CNL de Tarragona

← Inici del CPNL

Altres centres


Xarxa territorial

Cursos de català del CNL de Tarragona

CRITERIS ORGANITZATIUS I NORMATIVA

Per poder inscriure's als cursos, els alumnes han de tenir, com a mínim, 18 anys. Ara bé, els CNL també poden matricular els alumnes més grans de 16 anys que no hagin fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

En el moment de matricular-se cal que presentin tota la documentació exigida i no és imprescindible la presència de la persona interessada. No admetem la matriculació per correu postal o electrònic, telèfon o fax, i les matrícules són intransferibles.

Les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que requereixin una adaptació de les proves, dels materials o de l’espai convé que ens ho facin constar quan tinguin el primer contacte amb el Consorci i el CNL els facilitarà els recursos adequats.

Per matricular un alumne en un curs, cal que acrediti el nivell necessari mitjançant el certificat que correspongui. No admetrem que un alumne es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim que hagi aprovat.

Si no es disposa de cap certificat acreditatiu, a fi que l'alumne es pugui inscriure en el curs més adequat al seu nivell de coneixements de llengua, li administrarem una prova de col·locació. La prova és un requisit indispensable i té validesa durant un període màxim de dos anys. Les acreditacions de nivell lliurades després d’haver fet una prova de col·locació no tenen valor de certificació de coneixements.

Els alumnes només es poden matricular en un curs de cada període d’inscripció, llevat dels que s’inscriguin en cursos complementaris o dels que no hagin superat un grau d'aprenentatge i, per recomanació del professor, hagin de repetir el curs no superat (per exemple, a distància) i, al mateix temps, es puguin matricular a un curs superior.

Al llarg d'un període acadèmic anual, els cursos del CNL Tarragona s'organitzen en quatre trimestres: octubre-desembre, gener-març, abril-juny i, a l'estiu, durant el mes de juliol. Les matrícules es fan durant el mes anterior a l'inici de cada trimestre.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes