Cursos de català

Esplugues

Servei Local de Català d'Esplugues de Llobregat

Petit Parc de l’Amistat s/n – Centre Municipal Puig Coca, tels. 93 372 04 16 – 93 473 49 23

Oferta de cursos de català  - 2n trimestre (gener – març 2023)                            

NIVELLS

HORES

DIES

HORARI

CALENDARI

 

Bàsic 1 presencial

45

dilluns i dimecres 11.45 - 13.45 h 9 gener – 20 març  

Bàsic 1 presencial

45

dimarts i dijous 18.45 – 20.45 h 10 gener – 16 març  
Bàsic 2 presencial

45

dilluns i dimecres 9.15 – 11.15 h 9 gener - 20 març  

Bàsic 2 presencial

45

dilluns i dimecres 9.15 - 11.15 h 9 gener - 20 març  

Bàsic 2 presencial

45

dimarts i dijous 16.15 – 18.15 h 10 gener - 16 març  

Bàsic 3 presencial

45

dimarts i dijous 19.00 – 21.00 h 10 gener - 16 març  

Elemental 2 semipresencial

45

dilluns  19.15 – 21.15 h 9 gener - 20 març  

Elemental 3 presencial

45

dilluns i dimecres 15 – 17 h 9 gener - 20 març  

Intermedi 1 presencial

45 dimarts i dijous 15 – 17 h 10 gener - 16 març  

Suficiència 1 presencial

45 dimarts i dijous 9.30 – 11.30 h 9 gener - 20 març  

Suficiència 3 presencial

45 dilluns i dimecres 15.30 - 17.30 9 gener - 20 març  

Suficiència 2 en línia

45 ----------------- ---------------- 9 gener - 20 març  
           

Cursos a distància (tots els nivells):

-Bàsics

-Elementals

-Intermedis

-Suficiència

-Superior