25 anys fent bategar el català

CNL de l'Àrea de Reus Miquel Ventura

← Inici del CPNL

Altres centres


Empresa

Formació a mida

La formació que us oferim al CNL està pensada per respondre a les necessitats lingüístiques de les empreses i els comerços: certificació homologada; modalitats presencials, semipresencials i a distància, i cursos bonificables.

Tipologia de cursos

Comunicació oral

Parlar en públic

Taller eminentment pràctic en què s'aprendrà el que és essencial, més enllà del contingut, per comunicar de forma eficaç: la postura, la gesticulació, l'entonació, la manera d'evitar tics lingüístics, trucs per connectar amb el públic, cortesia lingüística...

Durada Destinataris
20 h Persones que parlen en català però que se senten insegures a l'hora de parlar en públic en una reunió de la feina, de l'escola, en una assemblea, en un acte...                                             

Comunicació escrita

Comunicacions administratives

Les comunicacions administratives tenen un llenguatge propi, caracteritzat per la formalitat, la funcionalitat i l'eficàcia. El curs s'adapta a les formes de comunicació actual. Els continguts s'organitzen a partir dels textos que produeixen els alumnes en el seu àmbit laboral.

Durada Destinataris
20 h Persones que produeixen textos administratius.                                                                                                             

Novetats i canvis de la Gramàtica i l'Ortografia de l'IEC

En aquest curs es dona a conèixer la Gramàtica de l'IEC (GIEC) i els canvis que s'hi han introduït, juntament amb els nous aspectes ortogràfics. Es treballaran les característiques principals de la GIEC i es facilitaran eines per saber interpretar-les.

Durada Destinataris
20 h Treballadors de l'Administració local o d'organitzacions que ncessiten posar-se al dia amb les novetats de la GIEC i qualsevol persona amb nivell C1 o C2 que vulgui ampliar-ne coneixements

Taller d'ortografia

Taller, de clara orientació pràctica, que té com a objectiu que l'alumnat conegui estratègies per evitar fer faltes d'ortografia d'una manera diferent, amb tècnqiues innovadores.

Durada Destinataris
20 h Qualsevol persona que necessiti un reforç en ortografia.                                                                                                     

Cursos especialitzats i sessions puntuals

Recursos lingüístics en línia

Internet posa a l'abast de tothom un bon nombre de recursos per resoldre dubtes lingüístics i millorar els textos. Aquesta sessió permet conèixer i aplicar algunes de les eines disponibles a Internet per incorporar el català en les comunicacions escrites i orals de les empreses.

Durada Destinataris
2 h Persones que volen ser autònomes a l'hora de resoldre dubtes.                                                                                       

Llenguatge no sexista

En aquesta sessió es presenten maneres d'evitar un text discriminatori en l'àmbit de gènere i s'exemplifiquen les fórmules que poden ser útils per evitar la utilització de formes sexistes i estereotipades.

Durada Destinataris
2 h Persones que produeixen textos adreçats al gran públic.                                                                                                 

Sensibilització lingüística

Taller per reflexionar i aprendre estratègies per oferir un servei de qualitat als clients a partir del respecte de la tria de llengua de cada persona.

Durada Destinataris
2 h Persones que fan atenció al públic.                                                                                                                               

Atenció telefònica professional

En aquest curs es treballen les estructures i el vocabulari necessaris per mantenir una conversa telefònica en català a la feina, mitjançant activitats que simulen la realitat del personal que es dedica a aquesta professió.

Durada Destinataris
8 h Persones no cataloparlants que tenen interès a fer una atenció telefònica professional en català.                                       

Català d'urgència al restaurant

L'objectiu és que l'alumnat sigui capaç d'entendre els clients que se li adrecin en català i fins i tot conèixer algunes frases d'ús corrent per adreçar-s'hi en aquesta llengua.

Durada Destinataris
8 h Personal de l'hoteleria i la restauració que entén poc el català o que no el parla.                                                               

Català d'urgència al supermercat

L'objectiu és que l'alumnat sigui capaç d'entendre els clients que se li adrecin en català i fins i tot conèixer algunes frases d'ús corrent per adreçar-s'hi en aquesta llengua.

Durada Destinataris
8 h Personal de superfícies comercials d'alimentació que entén poc el català o que no el parla.                                                

Cursos generals

Nivell superior (equivalència al C2 del MECR)

En el curs de coneixements superiors es pretén assolir un domini de la llengua oral i escrita amb una formalitat entre mitjana i alta. Per tant, l'alumnat haurà de saber fer exposicions orals complexes davant d'un públic que escolta i textos escrits expositius i argumentatius que apareixeran en contextos comunicatius amb un cert grau d'especialització.

Nivell de suficiència (equivalència al C1 del MECR)

Són cursos adreçats a assolir un bon domini del català i de les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard de manera eficaç en situacions de caràcter normal.

Nivell intermedi (equivalència al B2 del MECR)

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral. L'objectiu és aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera fluïda i correcta, perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Nivell elemental (equivalència al B1 del MECR)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals (escoltar i parlar) i desenvolupar les escrites (llegir i escriure). En acabar el curs l'objectiu és que l'usuari pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa.

Nivell bàsic (equivalència a l'A2 del MECR)

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció oral. En acabar el curs l'objectiu és que l'usuari pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Nivell inicial (equivalència a l'A1 del MECR)

Són cursos adreçats generalment a persones que no coneixen l'alfabet llatí, que no entenen el català i que volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d'utilitzar la repetició o una pronúncia acurada.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter