Cursos de català

Tipus de matrícula

4. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària o amb reduccions. Consulteu els preus i les reduccions vigents aquí.

Les persones que tenen dret a una reducció de la matrícula han de presentar en el moment de fer la inscripció la documentació acreditativa d'acord amb el que s'estableix al punt 1.3.2.

Totes les persones inscrites en un curs amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l'aula o a l'entorn virtual d'aprenentatge el primer dia de classe. Si per algun motiu no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on es realitza el curs o a Suport alumnes. En el cas que no s'hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs.