Cursos de català

Prova de col·locació

3. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable per matricular-se en un curs si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

La prova de col·locació és, principalment, en línia i té validesa durant un període màxim de 2 anys. Aquesta prova es pot fer cada 30 dies.