Cursos de català

Mínim i màxim d'alumnes

2. Mínim i màxim d'alumnes

2.1 El nombre mínim i màxim d'alumnes en els cursos presencials és el següent:

  • Cursos de nivell inicial, bàsic i elemental, Ep! Escolta i parla i els Grups de Conversa: un mínim de 10 i un màxim de 25.

  • Cursos de nivell intermedi i de suficiència: un mínim de 15 i un màxim de 25.

  • Cursos de nivell superior: un mínim de 20 i un màxim de 25.

  • Cursos especialitzats: un mínim de 15 i un màxim de 25.

Excepcionalment, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim d'alumnes per curs es pot reduir.

2.2 En els cursos en línia el nombre mínim d'alumnes és de 10 i el màxim és de 20 per curs.