Cursos de català

Anul·lació de grups

5. Anul·lació de grups

El CPNL pot anul·lar grups en els supòsits següents:

  • Quan el nombre de persones inscrites sigui inferior als mínims establerts al punt 2 d'aquesta normativa;

  • Quan, un cop començat el curs i per raons alienes al CPNL, hi ha una reducció del nombre d'alumnes per sota dels mínims establerts en el punt 2 d'aquesta normativa, sempre que s'hagi impartit menys del 50% del curs;

  • Per circumstàncies organitzatives que impedeixin que es pugui dur a terme el curs;

  • Per situacions d'alerta o d'emergència o per causes de força major.