Primer Consell de Centre del 2021 al CNL d'Osona

CPNL > Organització

Dijous, 15 de juliol, s’ha convocat el primer Consell de Centre del 2021 en el qual s’ha presentat la memòria del 2020 i el projecte del 2021

El Consell de Centre s'ha dut a terme de forma virtual a través de la plataforma TEAMS i els assistents a la reunió han estat: Núria Arau, representant del Consell Comarcal d'Osona; Xevi Lozano, representant de l'Ajuntament de Torelló; Eva Font, representant de l'Ajuntament de Manlleu; Susagna Roura, representant de l'Ajuntament de Vic; Montserrat Nadal, representant de la Generalitat de Catalunya; Marta Colom, representant de la Generalitat de Catalunya; Assumpta Grabolosa, directora del CNL d'Osona; Alícia Andreu, representant dels treballadors del CNL d'Osona, i Judith Vidal, secretària i treballadora del CNL d'Osona.

En la trobada s'ha fet un repàs de les activitats dutes a terme el 2020, tenint en compte l'estat de pandèmia i com s'ha hagut de transformar tant l'activitat de cursos com la de foment de l'ús de la llengua. També s'ha fet un seguiment de les actuacions fetes el 2021 i de les que hi ha projectades fins a final d'any.

L'article 17 dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, publicats al DOGC el 12 de juliol de 2018, estableix que a cada centre de normalització lingüística s'ha de constituir un consell de centre.

En aquest organisme hi ha d'haver representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i representants dels ens locals del territori. També n'han de formar part la persona que ocupa la direcció del centre, un representant dels treballadors del Centre de Normalització Lingüística (CNL) i una altra persona, també del CNL, que fa les funcions de secretari o secretària.

El consell de centre ha d'aprovar el programa local anual d'activitats de normalització lingüística en el marc del Pla general d'actuació del Consorci i elevar-lo a la persona que exerceixi la Gerència del Consorci. De la mateixa manera ha de fer també el seguiment i avaluar els programes i activitats del centre.

Cada any s'han de convocar dos consells de centre a cada CNL.

CNL d'Osona

Vols compartir aquesta notícia?