Nova presidenta del Consell de Centre del CNL d’Osona

CPNL > Organització

Dimecres 4 de desembre es va formar el nou Consell de Centre i se’n va escollir la presidència

El passat dia 4 de desembre  es va convocar al Servei Local de Català de Vic la reunió per constituir el Consell de Centre del Centre de Normalització Lingüística d'Osona i triar-ne la presidència.   

Els assistents a la reunió van ser Núria Arau, representant del Consell Comarcal d'Osona; Xevi Lozano, representant de l'Ajuntament de Torelló; Eva Font, representant de l'Ajuntament de Manlleu; Susagna Roura, representant de l'Ajuntament de Vic; Montserrat Nadal, representant de la Generalitat de Catalunya; Marta Colom, representant de la Generalitat de Catalunya; Assumpta Grabolosa, directora del CNL d'Osona; Alícia Andreu, representant dels treballadors del CNL d'Osona, i Judith Vidal, secretària i treballadora del CNL d'Osona.

D'acord amb els nous estatuts, la presidència del Consell de Centre "s'elegeix entre els representants dels ens locals que tenen un major percentatge de participació al Consorci". D'acord amb aquesta premissa i atès que la presidència del Consell de Centre d'Osona no l'havia tinguda mai cap representant de l'Ajuntament de Manlleu, que és el segon ens local d'Osona amb més participació econòmica al Consorci, va sorgir la proposta que fos Eva Font, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu qui ocupés aquest càrrec. La proposta es va aprovar per unanimitat i la presidència l'ocuparà a partir d'ara Eva Font.

Eva Font, la nova presidenta del Consell de Centre, regidora de l'Ajuntament de Manlleu

L'article 17 dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, publicats al DOGC el 12 de juliol de 2018, estableix que a cada centre de normalització lingüística s'ha de constituir  un consell de centre.

En aquest organisme hi ha d'haver representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i representants dels ens locals del territori. També n'han de formar part la persona que ocupa la direcció del centre, un representant dels treballadors del Centre de Normalització Lingüística (CNL) i una altra persona, també del CNL, que fa les funcions de secretari o secretària.

El consell de centre ha d'aprovar el programa local anual d'activitats de normalització lingüística en el marc del Pla general d'actuació del Consorci i elevar-lo a la persona que exerceixi la Gerència del Consorci. De la mateixa manera ha de fer també el seguiment i avaluar els programes i activitats del centre.

CNL d'Osona

Vols compartir aquesta notícia?