Cursos de català

Aula virtual

Aula virtual: apunts de classe, textos dels alumnes...

 Aula virtual dels cursos de català a Osona

Hi trobareu apunts gramaticals dels nivell de suficiència i superior, textos dels alumnes, etc.