Cursos de català

Procés d'inscripció

image
Fes una prova per saber el teu nivell de català
Del 22/2 al 8/4
cpnl.cat/nivell
image
Inscriu-te
preferent: del 9 al 12/4
general: del 13 al 16/4
cpnl.cat/inscripcio
image
Accedeix a l'entorn virtual
cpnl.cat/alumnes
Inici dels cursos: 28 d'abril

Proves de col·locació

Si no has fet mai cap curs al CPNL o no tens cap certificat oficial, has de fer una prova de col·locació (o nivell): és gratuïta i la pots fer en línia o a prop de casa.

Sol·licita ara la prova al teu centre més proper!

Demana una prova de col·locació

  • Abans d'inscriure't a qualsevol curs cal tenir el resultat de la prova de col·locació o presentar una certificació oficial de llengua catalana, excepte si és un Bàsic 1, Inicial o curs oral (Ep!).
  • Fer la prova de col·locació no assegura tenir plaça als cursos.
  • L'única finalitat de les proves de col·locació és assignar cada alumne al curs més adequat d'acord amb el seu nivell.

Atenció

  • Inscripció preferent: si has fet un curs al CPNL durant l'últim any, tens preferència d'inscripció del 9 al 12 d'abril.​
  • Inscripció general: si no has fet cap curs al CPNL durant l'últim any, t'has d'inscriure durant els dies 13, 14, 15 i 16 d'abril. ​

Enllaços

El CNL d’Osona ofereix cursos de català de diferents nivells per a persones adultes

Modalitats

Presencial i a distància

Certificacions

S’obtenen certificats de nivell expedits per la DGPL (Direcció General de Política Lingüística) que tenen validesa oficial i que es corresponen amb els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència).

Informació

Per buscar el curs que us interessa podeu anar al cercador de cursos que permet trobar-los per localitat, comarca, nivell, modalitat.

Els cursos inicials tenen per objectiu que les persones nouvingudes facin una primera aproximació a la llengua catalana. Són cursos adreçats a persones que no entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprendran a d'utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar en situacions poc previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d'utilitzar la repetició i una pronúncia acurada.

Són cursos adreçats a persones que no parlen català que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. El nivell bàsic es divideix en tres graus.

Enllaç al programa

Són cursos adreçats a persones amb coneixements bàsics de català que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. El nivell elemental es divideix en tres graus.

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables. El nivell intermedi es divideix en tres graus.

Enllaç al programa

ón cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l'àmbit social. El nivell de suficiència es divideix en tres graus.

Enllaç al progrma

El curs de coneixements superiors (nivell C2) s'adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Enllaç al programa

Cercador de cursos

Busca el teu curs

Preus dels cursos

Mira el preu