Taller virtual: La llengua en la millora de l'atenció a l'usuari

Sensibilització > Sessions

L'objectiu de la sessió és reflexionar amb el personal de l'Administració que fa atenció al públic sobre les actituds lingüístiques relacionades amb l'ús del català.

La sessió aporta eines i recursos per a una bona atenció a l'usuari, pretén promoure actituds favorables destinades a respectar la tria de llengua i a crear espais lingüístics segurs i que beneficiïn la integració de la població nouvinguda perquè l'ús del català s'entengui com una oportunitat de millora professional, personal i social.

Sessió gratuïta amb inscripció prèvia a anoia@cpnl.cat.

CNL Montserrat
Virtual

A les 09:00 h.

Vols compartir aquest acte?