Parla.cat

Parla.cat és un espai virtual d'aprenentatge que posa a l'abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure o la modalitat amb tutoria.

Modalitat Lliure: permet l'aprenentatge totalment autònom, ja que els materials del curs són de lliure accés.

Modalitat amb tutoria: permet l'aprenentatge amb el suport d'un/a tutor/a que guia i motiva l'alumne/a. Aquesta modalitat facilita l'accés a una aula que disposa d'eines de comunicació per a la interacció entre els membres de la comunitat virtual.

En ambdues modalitats, l'alumne disposarà en tot moment de recursos i eines d'ajuda que complementen l'aprenentatge de la llengua.

La modalitat lliure és gratuïta i la modalitat amb tutoria és de pagament.