El grup de nivell superior visita l’Arxiu Municipal del Masnou

Socioeconòmic > Entitats, Llengua i cultura > Activitats culturals

Els alumnes van fer una recerca documental relacionada amb història municipal 

El dimarts  10 de desembre els alumnes del nivell superior van visitar l'Arxiu Municipal del Masnou .

Carles Pino, arxiver del municipi, va guiar la visita, que va constar de dues parts. En primer lloc va explicar què és l'arxiu i quines funcions té, i va portar els alumnes a conèixer les instal·lacions. Van poder veure el complex sistema de prestatgeries on es conserva classificada la documentació municipal, i van admirar curiositats com cartes nàutiques de mitjan segle XIX o un immens llibre de registre de propietats municipals de la mateixa època.

En segon lloc, els alumnes van fer una recerca documental relacionada amb història municipal i llengua. Per exemple, van revisar programes de Festa Major dels anys trenta per trobar-hi errades  lingüístiques, van llegir en veu alta poemes d'un llibre de l'autor local Josep Pujadas i Truch del 1936, i tot seguit van comparar aquest llibre amb una altra obra seva de l'any 1905, que presentava una ortografia i una gramàtica prefabriana, fet que va sorprendre molt els alumnes. També van poder llegir documents municipals de l'època de la Segona República que instaven els botiguers a retolar en català, i finalment van veure l'edicte de 1939 de les noves autoritats franquistes que ordenava la castellanització i el canvi de nom dels carrers. Un bocí de la història del segle XX a partir de la documentació municipal.

Aquesta activitat ha estat organitzada per l'Oficina de Català, l'Arxiu Municipal i el Museu Municipal de Nàutica del Masnou.

Vols compartir aquesta notícia?