Cursos de català

En línia

L'entorn virtual dels cursos en línia consta de les plataformes Moodle, Microsoft Teams i/o Aula mestra.

El treball més autònom, lliurament d'activitats avaluatives i accés als continguts del curs, es durà a terme a través de les plataformes Moodle i Aula mestra.

Tots els cursos en línia tindran accés al Teams per fer trobades virtuals síncrones amb tot el grup d'alumnes, amb grups reduïts i amb el professor sempre que calgui.

  • Els alumnes treballen pel seu compte sense horari predeterminat.
  • El professor estableix un pla de treball i un calendari per als alumnes.

Procés d'inscripció en línia  https://inscripcions.cpnl.cat/

PROVES DE COL·LOCACIÓ: del 14 de febrer al 15 de març (Si no has fet mai cap curs al CPNL o no tens certificat oficial)

INSCRIPCIONS: torn preferent 24 i 25 de març (si has fet algun curs durant l'últim any) i torn general 28, 29 i 30 de març