Cursos de català

Tipus de matrícula

5. Anul·lació de grups

El CPNL pot anul·lar grups en els supòsits següents:

  • Quan el nombre de persones inscrites sigui inferior als mínims establerts a l'apartat 1. Oferta formativa.

  • Quan, un cop començat el curs i per raons alienes al CPNL, hi hagi una reducció del nombre d'alumnes per sota dels mínims establerts a l'apartat 1. Oferta formativa, sempre que s'hagi impartit menys del 50 % del curs.

  • Per circumstàncies organitzatives que impedeixin que es pugui dur a terme el curs.

  • Per situacions d'alerta o d'emergència o per causes de força major.