Cursos de català

Oferta de cursos presencials del CNL de Lleida

CURSOS DE CATALÀ PRESENCIALS PER A PERSONES ADULTES

CURS 2019-2020 (3r trimestre)

GRAU

DIES LECTIUS

HORARI

AULA

INICI

FINAL

PREU

REDUCCIÓ

DEL 50 %

REDUCCIÓ

DEL 70 %

Inicial 1

dimarts i dijous

9-11.15 h

Glòria Roig

31/03/2020

16/06/2020

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Inicial 1

dilluns i dimecres

15.15-17.30 h

Òmnium Cultural[1]

30/03/2020

15/06/2020

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Inicial 2

dimarts i dijous

17.15 -19.30

Àgora

31/03/2020

16/06/2020

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Bàsic 1

dilluns i dimecres

9-11.15 h

Glòria Roig

30/03/2019

15/06/2020

  14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 1

dilluns i dimecres

11.45-14 h

Òmnium Cultural

30/03/2020

22/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 1

dimarts i dijous

11.45-14 h

Glòria Roig

31/03/2020

16/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 1

dimarts i dijous

15-17.15 h

Àgora

31/03/2020

16/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 2

dimarts i dijous

9.15-11.30 h

Àgora

31/03/2020

16/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 2

dilluns i dimecres

15.30-17.45 h

Glòria Roig

30/03/2020

15/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 2

dilluns i dimecres

19-21.15 h

Òmnium Cultural

30/03/2020

15/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 3

dilluns i dimecres

9.15-11.30 h

Òmnium Cultural

30/03/2020

22/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 3

dimarts i dijous

15.15-17.30 h

Glòria Roig 

31/03/2020

18/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

Bàsic 3

dimarts i dijous

19.30 -21.45h

Àgora

31/03/2020

18/06/2020

14,50€

8,00€

5,40€

                 

Elemental 3

dimarts i dijous

9.15-11.30 h

Òmnium Cultural

31/03/2020

18/06/2020

38,50€

20,00€

12,60€

Elemental 3

dimarts i dijous

18.15-20.30 h

Glòria Roig

31/03/2020

18/06/2020

38,50€

20,00€

12,60€

                 

Intermedi 3

dilluns i dimecres

11.45-14 h

Àgora

30/03/2020

17/06/2020

51,50€

26,50€

16,50€

Intermedi 3

dilluns i dimecres

19.45-22 h

Glòria Roig

30/03/2020

17/06/2020

51,50€

26,50€

16,50€

                 

Suficiència 3

dilluns i dimecres

9-11.15 h

Àgora

30/03/2020

22/06/2020

100,50€

51,00€

31,20€

Suficiència 3

dilluns i dimecres

15.45-18 h

Àgora

30/03/2020

17/06/2020

100,50€

51,00€

31,20€

Suficiència 3

dilluns i dimecres

19.15-21.30 h

Àgora

30/03/2020

22/06/2020

100,50€

51,00€

31,20€

  • Aquesta oferta pot variar, segons la demanda.
  • Reducció del 50%: jubilats, pensionistes, família nombrosa general, família monoparental de categoria general, persones amb discapacitat reconeguda del 33% o més.
  • Reducció del 70%: aturats, família nombrosa especial, família monoparental de categoria especial.

[1] Òmnium Cultural: avinguda de Balmes, 14, 3r (Lleida)