Sessió Llenguatge inclusiu i no sexista amb la Xarxa de Criança de la Regidoria del districte III

Assessorament lingüístic

Dijous passat, dia internacional per denunciar la violència contra les dones, vam organitzar juntament amb la Xarxa de Criança de la Regidoria del districte III la sessió Llenguatge inclusiu i no sexista, a Can Riera.

Dijous passat, dia internacional per denunciar la violència contra les dones, vam organitzar juntament amb la Xarxa de Criança de la Regidoria del districte III la sessió Llenguatge inclusiu i no sexista, a Can Riera. La voluntat de visibilitzar les dones i d'evitar el masculí genèric com a forma no marcada no ens ha de fer perdre l'objectiu principal de la comunicació: construir textos orals i escrits clars, entenedors i que incloguin a tothom.

Acabada la sessió, en la qual van participar 13 dones, principalment mestres d'escoles bressol, va haver-hi un petit debat en què es van veure les diferents sensibilitats que hi ha sobre aquest tema: la llengua com a mecanisme de reproducció social/la llengua com a conjunt de regles que adquireixen els parlants i que van més enllà de l'ús que se'n faci.

Cal trobar un espai en comú!

Vols compartir aquesta notícia?