Cursos de català

Informació sobre el tractament de dades personals

14. Informació sobre el tractament de dades personals

Les dades dels alumnes del CPNL s'inclouen al fitxer "Gestió d'Activitats Formatives", el responsable del qual és el Consorci per a la Normalització Lingüística. La finalitat del tractament és la gestió de tot el procés d'inscripció als cursos de català i activitats del CPNL (inclosa la prova de col·locació i la preinscripció, si n'hi ha) i fer el control i el seguiment docent d'aquests cursos i de les activitats organitzades pel CPNL.

Es poden exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-s'hi, adreçant-se per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 93 272 31 00, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a la web del CPNL.