El català encarcarat

Assessorament lingüístic

Últimament quan parlem públicament de la llengua hi ha molt de rebombori, molt de soroll que sovint no ens deixa sentir la llengua de debò.

Avui volíem parlar d'algunes maneres de dir que s'han anat escolant en el nostre parlar diari; fórmules no estrictament incorrectes, però sí que en diríem poc genuïnes o naturals. Vaja que no s'han cuit en el xup-xup secular que ha conformat la llengua que parlem.

Vet aquí alguns exemples:

El verb gaudir: és un clàssic dels exemples. Es va instaurar quan ens vam adonar que el *disfrutar no era normatiu i que, per tant, calia substituir-lo per alguna paraula que ho fos. I vet aquí que hi vam clavar un gaudir i tots contents, o contentes! Si fóssim del sud de Catalunya, podríem fer servir el fantàstic xalar, però, ai, las!, aquesta forma no és natural, diríem, del parlar de l'àrea de Santa Coloma de Gramenet -que és des d'on us escrivim. La cosa és que el gaudir ens ha fet perdre el divertir-se, passar-s'ho bé, aprofitar... segons els contextos: aquesta fitxa de l'Optimot ho explica ben clar!

El quelcom: Un altre clàssic. El procediment és una mica el mateix que el que va passar amb el gaudir: com que som conscients que no és correcte algo, el que fem és buscar-ne una traducció automàtica. En aquest cas la forma quelcom, fora de Catalunya Nord, és una forma arcaica que la reservaríem només per a contextos molt formals. Tenim altres maneres de dir: alguna cosa, i sobretot el res, que funciona per a oracions interrogatives, vols res de la botiga?; condicionals: si vols res, ja m'ho diràs.

El proper: I direu, què li passa a proper, tampoc funciona? Sí, sí que funciona, però resulta que n'abusem. Per algun motiu algun dia vam tenir la idea que proper era millor que pròxim i vam condemnar aquest darrer a l'ostracisme. Si busqueu proper al Diec2, veureu que us remet a pròxim, cosa que vol dir que funcionen de la mateixa manera: la cosa és, però, que tenim fórmules sinònimes que també podem fer servir, com que ve, vinent, entrant. Ho podeu veure, amb exemples en la fitxa corresponent de l'Optimot.

Per ara, deixem-ho amb 3 exemples, però us avisem que la saga continuarà.

Vols compartir aquesta notícia?