L'alcalde de Blanes fa una crida al sector del comerç i l'empresa perquè adapti el seu negoci al català

Socioeconòmic > Empresa

S'han enviat 2.222 comunicacions per recordar els requisits lingüístics que marca la Llei de Política lingüsítica per a les empreses

L’Oficina de Català de Blanes, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ajudarà les empreses a complir la Llei de política lingüística de forma totalment gratuïta.

L'alcalde de Blanes anima les empreses de la població a complir la Llei de política lingüística

Aquest mes de novembre l'alcalde de Blanes ha enviat 2.222 comunicacions a les empreses de Blanes per recordar els requisits lingüístics que marca la Llei de política lingüística vigent: "la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveix per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català".

Tant si es té la intenció d'obrir una empresa nova com si fa molt de temps que es regenta, és important recordar que cal complir la llei, també en matèria lingüística.

És per això que l'Ajuntament de Blanes posa a disposició el recurs gratuït de l'Oficina de Català, per ajudar a revisar i traduir al català els rètols, els fullets de publicitat i tota la documentació que estigui a disposició dels clients. De fet, l'Oficina de Català de Blanes té molts materials que poden ser d'utilitat a tot el sector empresarial, i que es poden consultar en línia:

21 vocabularis per la comerç i l'empresa (és un recull de vocabulari bàsic de cada sector, en català i castellà):

/xarxa/cnlgirona/blanes/vocabularis-comerc/

Documents administratius (és un manual de redacció administrativa que inclou onze models de documents i criteris per a la redacció):

/xarxa/cnlgirona/blanes/documents-administratius/

Les administracions, entre elles l'Ajuntament de Blanes, fan un esforç perquè el sector empresarial disposi de recursos per adequar els seus establiments a la llei. A més a més, tenint en català la documentació i els fullets i cartells no sols es compleix la llei, sinó que s'ofereix un millor servei als clients.

Per tant, l'Oficina de Català de Blanes atendrà de forma gratuïta els usuaris i corregirà o traduirà els fullets i la publicitat que vulguin editar. L'horari d'oficina és de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h, i les dades de contacte són les següents:

Oficina de Català de Blanes

Casa de Cultura

C. de Jaume Arcelos, 7

Tel. 972 358 555

C/e: blanes(ELIMINAR)@cpnl.cat

www.cpnl.cat/blanes

Elisa Sola Ramos

Vols compartir aquesta notícia?