Lloret

Oferta de cursos (setembre-desembre 2021)

Consulta prèviament les qüestions organitzatives dels cursos de setembre de 2021.

El primer trimestre del curs 2021-22 oferirem cursos en tres modalitats: presencial, virtual i 100% en línia

En els cursos virtuals els alumnes tenen l'acompanyament del professorat com en les classes presencials, però amb la diferència que les classes es fan a través de l'ordinador o dispositiu mòbil. La resta (horaris, coincidència amb els altres alumnes, contacte amb el professor, etc.) és igual que en les classes presencials.

Els cursos 100% en línia es desenvolupen amb un treball de l'alumne més autònom. L'accés als continguts del curs i el lliurament d'activitats avaluatives es duen a terme a través de les plataformes Moodle.

A Lloret de Mar per al període setembre-desembre 2021 tenim previst oferir els cursos presencials i virtuals següents:

Nivell Modalitat Dies Horari

 Nivell Inicial (A1 europeu)

Inicial  Presencial dimarts i dijous 10-12 h
Inicial  Presencial dimarts i dijous 19-21 h

 Nivell Bàsic (A2 europeu).

     
Bàsic 1 Presencial dilluns i dimecres 10-12 h
Bàsic 1 Presencial dilluns i dimecres 15-17 h
Bàsic 1 Presencial dimarts i dijous 16.30-18.30 h
Bàsic 1 Presencial dilluns i dimecres 19-21 h
Bàsic 2 Presencial dilluns i dimecres 19-21 h
Bàsic 3 Presencial dilluns i dimecres 15-17 h

Nivell elemental (B1 europeu)

Elemental 1   Presencial dilluns i dimecres 10-12 h
Elemental 3 Virtual dimarts i dijous 15-17 h

Tots els mòduls dels nivells Bàsic (A2) i Elemental (B1) també es podran fer en modalitat 100% en línia.

Dels nivells Intermedi i de Suficiència, és a dir, B2 i C1 europeu, respectivament, n'hi haurà només una oferta 100% en línia

Consulteu la informació dels cursos en línia aquí

Fullet en format PDF