Girona

Sistema i dates d'inscripció

Sistema d'inscripció als cursos setembre-desembre 2021

  • La inscripció es fa en línia a través del web del CPNL: www,cpnl.cat/inscripcio.

  • Excepcionalment, la inscripció es pot fer de manera presencial. Cal sol·licitar una cita prèvia al Servei Local de Català de Girona.

Dates d'inscripció als cursos setembre-desembre 2021

  • Inscripció preferent (antics alumnes): del 6 al 10 de setembre
  • Inscripció general: del 13 al 15 de setembre: www.cpnl.cat/nivell.

Proves de nivell

  • Per poder-se inscriure a una curs cal fer una prova de nivell. 

  • Les proves se sol·liciten en línia a través del web del CPNL: www.cpnl.cat/nivell.
  • Excepcionalment, les proves es poden fer de manera presencial. Cal sol·licitar una cita prèvia al Servei Local de Català de Girona.