Garrotxa

Curs 23/24. Primer trimestre octubre-desembre

Nivell Bàsic, A2 europeu

NIVELL DIES HORARI LLOC 
BÀSIC 1 dilluns i dimecres de 9.15 a 11.15 h Aula 7 de Can Monsà 
BÀSIC 1 dimarts i dijous de 14.45 a 16.45 h Aula 7 de Can Monsà 
BÀSIC 1 dimarts i dijous de 9.15-11.15 h Aula 7 (Museu de la Garrotxa)
BÀSIC 2 dilluns i dimecres de 9.30-11.30 h Aula de l’Hospici-Curs per a joves 
BÀSIC 2 dilluns i dimecres de 14.45-16.45 h Aula 7 de Can Monsà
BÀSIC 2 dilluns i dimecres de 16.45-18.45 h Aula de Voluntariat del Casal Cívic i Comunitari
BÀSIC 3 dimarts i dijous de 9.15 a 11.15 h Aula 7 de Can Monsà
BÀSIC 3 dimarts i dijous de 17.15-19.15 h Aula 7 de Can Monsà

Hi ha una oferta de cursos de nivell bàsic en línia, és a dir, estudiar des de casa, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. Si s’opta per una modalitat en línia, es recomana tenir ordinador i capacitat d’autogestió de l’aprenentatge. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.

Nivell Elemental, B1 europeu

ELEMENTAL 1

dilluns i dimecres de 17-19 h Aula 7 de Can Monsà  

ELEMENTAL 2

dimarts i dijous de 15-17 h

Aula de l’Hospici (Museu de la Garrotxa)

 

Hi ha una oferta de cursos de nivell elemental en línia, és a dir, estudiar des de casa, mitjançant una plataforma Moodle, amb un tutor i un pla de treball. També hi ha una oferta de nivell elemental virtual, és a dir, amb classes en directe des del Teams, en un horari fixat. Tant si s'opta per una modalitat en línia com per una de virtual, es recomana tenir ordinador i capacitat d'autogestió de l'aprenentatge. Podeu buscar en el CERCADOR de cursos del CPNL aquesta oferta.

-------------------------------------

Nivell Intermedi (vegeu programa), B2 europeu

INTERMEDI 1 dimarts i dijous 15-17 h Aula 3 de Can Monsà

També teniu disponible la modalitat 100% en línia (sense classes) per estudiar tant Intermedi 1 com Intermedi 2 i Intermedi 3. Es treballa amb una plataforma Moodle que conté tot el temari, el pla d'estudis i tot el material per treballar i estudiar. Hi ha un tutor que guia l'aprenentatge, corregeix les tasques avaluatives i valora els resultats. Al final del mòdul Intermedi 3 hi ha un examen presencial per obtenir el certificat homologat.

---------------------------------------

Nivell de Suficiència (vegeu programa), C1 europeu

A la Garrotxa no hi ha oferta presencial d’aquests cursos. Si voleu estudiar el nivell de Suficiència 1,2,3 (C1 europeu) teniu disponible la modalitat 100% en línia (sense classes). Es treballa amb una plataforma Moodle que conté tot el temari, el pla d’estudis i tot el material per treballar i estudiar. Hi ha un tutor que guia l’aprenentatge, corregeix les tasques avaluatives i valora els resultats. Al final del mòdul de Suficiència 3 hi ha un examen presencial per obtenir el certificat homologat.

--------------------------------------

Nivell Superior (v. programa), C2 europeu

Els cursos del nivell C2 que s’ofereixen són en la modalitat en línia, és a dir, es treballa amb una plataforma Moodle que conté tot el temari, el pla d'estudis i tot el material per estudiar. Hi ha un tutor que guia l'aprenentatge, corregeix les tasques avaluatives i valora els resultats. Al final hi ha un examen presencial per obtenir el certificat homologat. 

En aquest primer trimestre hi haurà cursos de nivell C2 tant ANUALS (de setembre a maig) com SEMIINTENSIUS (de setembre a gener). 


Proves de col·locació:

Els alumnes nous han de fer una prova de col·locació (de nivell), excepte que siguin de perfil Inicial, de perfil Bàsic 1 o bé ja tinguin un certificat reconegut.

Si es té un certificat equivalent, s’ha de penjar al web cpnl.cat/inscripcions  perquè sigui validat. No es podrà fer la inscripció si abans no s’ha validat aquesta documentació.

Les proves de col·locació se sol·liciten des del web: cpnl.cat/inscripcions/prova i es poden fer en línia o presencialment al Servei de Català. Els alumnes nous han d’haver fet les proves de nivell ABANS del dia de la inscripció, excepte els nivells inicial i Bàsic 1, que no necessiten fer una prova de col·locació.

--------------------------------------

Certificació

  • El certificat oficial de nivell A1 o superior és vàlid per a l'emissió de l'informe d'arrelament social (Curs Inicial)
  • El certificat oficial de nivell A2 és vàlid per a l'emissió de l'informe d'integració social. (Curs Bàsic 3)
  • Els certificats expedits pel CPNL en cursos que coincideixen o inclouen l'acabament d'un nivell (Bàsic, Elemental, Suficiència i Superior) són equivalents oficialment als certificats de Política Lingüística.
Última actualització: 01/09/23