Cursos de català

Cursos 100% en línia

Els cursos de català en línia són la modalitat d’aprenentatge del català que combina l'autoformació de l'aprenent i l'assessorament personalitzat (mitjançant un sistema tutorial). En aquesta modalitat no hi ha sessions presencials. 

Es poden fer cursos 100% en línia de tots els nivells, des del bàsic al superior.  

Funcionament

  • Del nivell bàsic al nivell de suficiència es fan a través de la plataforma Parla.cat. La inscripció es fa directament a www.parla.cat. Per a cada curs, es preveu una dedicació de 45 hores en 3 mesos. La prova final dels cursos homologats (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3 i Suficiència 3) es fa a Barcelona. 
  • Quant al nivell superior (C2), al CNL n'organitzem un cop l'any i es fan a través de l'Aula Mestra. La inscripció es fa a les oficines i serveis del CNL. Per a un bon aprofitament del curs cal dedicar-s'hi unes 4 hores setmanals durant 8 mesos, accedir periòdicament a l'entorn virtual i seguir el pla de treball dissenyat per un tutor.  La prova d’assoliment final es realitza a Girona. 

Oferta de cursos i inscripcions

A l'apartat d'inscripcions del www.parla.cat s'anuncien els dies de matrícula i el calendari dels cursos.  

El curs es basa en el programa de llengua catalana de nivell C2 i el certificat és equivalent al de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).

Per obtenir el certificat cal presentar totes les activitats del curs en els terminis establerts i obtenir una puntuació igual o superior a 70 punts, que s'obtenen de la prova final (80%) i l'avaluació de curs (20%). 

Per matricular-se de nou a qualsevol curs de català cal fer una prova de col·locació per determinar el nivell. Es pot fer a tots els serveis i oficines de català del CNL. Abans, consulteu els dies i horaris d'inscripció de cada servei de català. 

Dates d'inscripció 

Setembre de 2020 (places limitades)

Calendari cursos actuals

sessió de presentació inici de curs final de curs prova final  resultats
4 d'octubre de 2019  d'octubre 2019   maig 2020 maig 2020   maig 2020

Calendari 2020-2021

sessió de presentació inici de curs final de curs prova final  resultats
pendent de programació  d'octubre 2020   maig 2021 maig 2021   maig 2021