25 anys fent bategar el català

Centres


Xarxa territorial

Certificats de català i acolliment lingüístic

CERTIFICATS D'INFORMES D'ESTRANGERIA 

La Generalitat de Catalunya assumeix des del 2011 noves competències en Immigració sobre drets i llibertats dels estrangers i la seva integració social.

Arran de l'ordre SIMC/TSF/1/2017 s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha 4 tipologies d'informes d'estrangeria, dos dels quals, l'INF02 i l'INF03, s'acrediten amb certificats de coneixement de llengua catalana. 

Els certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística oficials i vàlids per a aquests informes són:

  • per a l'informe d'arrelament social o INF02: certificat d'assistència a cursos des del nivell Inicial o A1 del MECR*. Cal haver fet un mínim de 45 h.
  • per a l'informe d'integració per a la renovació de residència temporal o INF03: certificat d'assistència a cursos des del nivell Bàsic 3 o A2 del MECR*.

  

CERTIFICAT DE PRIMERA ACOLLIDA

Arran del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, qualsevol persona estrangera immigrada, sol·licitant d'asil, refugiada o apàtrida i catalana retornada, major de 16 anys i empadronada al municipi pot sol·licitar Servei de primera acollida

Es té dret a accedir al Servei de primera acollida durant l'any posterior a la data inicial del primer empadronament en un municipi de Catalunya. Entre l'inici del Servei i l'obtenció del Certificat de Primera Acollida no poden passar més de dos anys. 

Els certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística oficials i vàlids per al certificat de primera acollida són:

  • per al mòdul A.1 del certificat de primera acollida: certificat d'assistència a cursos d'entre el nivell Inicial o A1 del MERC* i Bàsic 3 o A2 del MERC*. Cal haver fet un mínim 90 h.
  • per al mòdul C del certificat de primera acollida: certificat d'haver fet un mòdul de català d'un mínim de 15 h de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic

*MERC = Marc europeu comú de referència

  


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter