Notícies

Filtres aplicats

 • Programa: Socioeconòmic > Empresa > Plans Ofercat [X]
 1. Mostra de cuina i llengua al Mercat de Sant Jordi de Sant Boi de Llobregat

  El 2 de juny es va dur a terme al Mercat de Sant Jordi de Sant Boi de Llobregat la Mostra de cuina i llengua “La llengua, del cabàs a la cassola”, dins de les activitats del Pla Ofercat 2022.

  Socioeconòmic

 2. Entrevista a Ràdio Sant Boi per parlar de la Mostra de cuina i llengua i de l'Ofercat 2022

  Dies de ràdio és un magazine matinal conduït per Mònica Santacreu amb espais per a la solidaritat, el consum, el cinema, la dona, la infància, ofertes de treball, etc.. 

  Socioeconòmic

 3. Actuacions del Pla Ofercat 2021 de Sant Boi de Llobregat

  L'Ofercat s'inicia l'any 2000, per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials de barri.

  Socioeconòmic

 4. Actuacions del Pla Ofercat dutes a terme a Sant Boi de Llobregat

  L'Ofercat s'inicia l'any 2000, per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials de barri.

  El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

  Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

  Socioeconòmic

 5. Presentació dels resultats de l'estudi Ofercat 2018 a Castelldefels

  La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística col·laboraran amb l'Ajuntament de Castelldefels i els agents econòmics locals per reforçar el català en l'àmbit comercial

  Socioeconòmic