Actuacions del Pla Ofercat dutes a terme a Sant Boi de Llobregat

Socioeconòmic

L'Ofercat s'inicia l'any 2000, per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials de barri.

El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

Una de les actuacions previstes al Pla Ofercat 2021 de Sant Boi de Llobregat és la visita a establiments de la ciutat per informar-los de la legislació lingüística en l’àmbit del comerç i dels serveis que els ofereix el CPNL (assessorament lingüístic, cursos de català, Voluntariat per la llengua (VxL) entre d’altres. 

Fins al mes de juliol s’han visitat 133 establiments comercials de la ciutat, 69 dels quals estan associats a Sant Boi Comerç. D’aquests 133, 21 estan regentats per persones d’origen estranger i 29 s’han adherit a la xarxa d’establiments col·laboradors del VxL. En aquest moment, la xarxa de Sant Boi està formada per 53 establiments comercials de la ciutat.

També cal destacar que 8 entitats de Sant Boi de Llobregat han renovat la col·laboració amb el VxL.

Una altra actuació ha estat informar les empreses de disseny gràfic, impremtes, gestories  i associacions empresarials i comercials de la legislació lingüística en matèria de retolació i del SAL (Servei d’Assessorament Lingüístic) que tenen a la seva disposició. 

Quant al Departament de Comerç, Consum i Turisme de l’Ajuntament hi ha el compromís de garantir la inclusió de la informació sobre legislació lingüística en els documents de llicència d'obertura i fer difusió del SAL.

Rosa Maria Picó

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?