Presentació dels resultats de l'estudi Ofercat 2018 a Castelldefels

Socioeconòmic

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística col·laboraran amb l'Ajuntament de Castelldefels i els agents econòmics locals per reforçar el català en l'àmbit comercial

El català és present en el 48 % de la retolació comercial de Castelldefels (48 %). Els rètols ambivalents, que es poden llegir tant en català com en castellà, i els que no tenen contingut lingüístic representen el 36,4%. D'altra banda, més del 87 % del rètols identificatius s'ajusten a la Llei de Política  Lingüística. Són dades destacades de l'estudi que la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han portat a terme a Castelldefels en el marc del programa Ofercat.

L'Ofercat s'inicia l'any 2000, per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials de barri. El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

L'Ofercat s'emmarca en l'agenda de foment de l'ús de català a l'empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en fa el desplegament territorial. Complementàriament, s'impulsa el programa Emmarca't, adreçat a grans marques i corporacions, i es dona suport a projectes d'empreses i d'entitats de l'àmbit empresarial i del treball. L'any 2020 no s'han portat a terme estudis Ofercat i Emmarca't per la situació provocada per la COVID-19.

Resultats de Castelldefels

La sessió de presentació dels resultats de l'Ofercat a Castelldefels s'ha presentat avui, en una sessió en línia, amb representants d'institucions i del comerç local, on també s'han presentat les principals accions que portaran a terme la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística per fomentar l'ús del català al comerç d'aquesta localitat. La presentació dels resultats i del pla Ofercat ha anat a càrrec, respectivament, d'Albert Fabà, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i de Lourdes Subirà, responsable del Servei Local de Català de Castelldefels. Hi han participat Oriol Rocosa, director del Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà, i Jaume Sans, coordinador del Centre. Jordi Maresma, regidor-delegat d'Educació, Cultura, Festes i Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat i Nova Ciutadania i 1r tinent d'alcaldia de Castelldefels, ha tancat l'acte.

Com es veu al gràfic, l'índex Ofercat que té el valor més alt és el de la retolació identificativa (en aquest cas s'exclouen els ambivalents del còmput). L'índex més baix és el que correspon a la llengua d'inici de l'atenció al públic (18). En canvi, la llengua d'adequació s'incrementa en 29 punts (47).

El treball de camp es va fer el 2018 amb dades de 458 establiments comercials de Castelldefels, amb un mètode basat en l'observació visual de la retolació, l'anotació de la llengua d'inici dels interlocutors i la llengua d'adequació.

El Pla Ofercat que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, al comerç de Castelldefels, comptarà amb la implicació de l'Ajuntament, associacions locals de comerciants i establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, entre d'altres establiments.

La Direcció General de Política Lingüística ha editat un material de sensibilització adaptat a la realitat comercial i a la personalitat local de Castelldefels. El Consorci col·laborarà amb l'Ajuntament per divulgar elements d'informació i sensibilització en el procés d'obertura d'un comerç i per donar a conèixer els serveis que ofereix al sector comercial, entre els quals destaca el servei d'assessorament lingüístic.

El programa també permetrà augmentar la xarxa d'establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua i facilitar-hi la pràctica oral a l'alumnat del CNL i dels aprenents del VxL.

Vols compartir aquesta notícia?