Presentació

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té l’objectiu de facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d’atenció.

Centre de Normalització Lingüística El Prat de Llobregat

El CNL El Prat de Llobregat, creat el 1989, abasta tot el municipi que té 64.599 habitants, segons les dades demogràfiques de 2019. L'Ajuntament del Prat de Llobregat és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL El Prat de Llobregat. El formen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i de les entitats del seu àmbit territorial relacionades amb la política lingüística. També en forma part la persona que ocupa la direcció del Centre i un representant del personal del CNL.

Composició del Consell de Centre del CNL El Prat de Llobregat

Sra. Pilar Eslava Higueras
Presidenta i representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sra. Marta Xirinachs Codina
Subdirectora general de la Direcció General de Política Lingüística

Sr. David Vicioso Adrià
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Joaquim Bartolomé Capdevila
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sra. Débora García Barrios
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Rafa Milán Amat
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Joan Carles Navarro Morera
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sra. Agustina Rodríguez Sancho
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Jesús Gómez Pujol
Representant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat

Sr. Xavier Blanch Gisbert
Assessor LIC dels Serveis Educatius del Prat

Sra. Dolors Siles García
Directora del CNL El Prat de Llobregat

​1 representant del personal del CNL

1 secretari o secretària del Consell de Centre