El català, majoritari en la retolació dels comerços de Cornellà de Llobregat

Socioeconòmic

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística col·laboraran amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els agents econòmics locals per reforçar el català en l'àmbit comercial

El català és la llengua amb més presència en la retolació principal dels comerços de Cornellà de Llobregat (51,7%). Els rètols ambivalents, que es poden llegir tant en català com en castellà, i els que no tenen contingut lingüístic representen el 18,9%. D'altra banda, més del 88,9% del rètols identificatius s'ajusten a la Llei de Política Lingüística. Són dades destacades de l'estudi que la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han portat a terme a Cornellà de Llobregat en el marc del programa Ofercat.

L'Ofercat s'inicia l'any 2000 per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

L'Ofercat s'emmarca en l'agenda de foment de l'ús de català a l'empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en fa el desplegament territorial. Complementàriament, s'impulsa el programa Emmarca't, adreçat a grans marques i corporacions, i es dona suport a projectes d'empreses i d'entitats de l'àmbit empresarial i del treball. L'any 2020 no s'han portat a terme estudis Ofercat i Emmarca't per la situació provocada per la COVID-19.

Resultats a Cornellà de Llobregat

La sessió de presentació dels resultats de l'Ofercat a Cornellà de Llobregat s'ha portat a terme avui, en una sessió en línia, amb representants de l'Ajuntament i del comerç local, on també s'han presentat les principals accions que portaran a terme la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística per fomentar l'ús del català al comerç d'aquesta localitat. La presentació dels resultats i del pla Ofercat ha anat a càrrec, respectivament, d'Albert Fabà, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i Neus Ortiz, tècnica del CNL. Enric de Vilalta, director del Centre, ha conduït l'acte i Oriol Torras, coordinador d'Ensenyament del Centre, ha moderat el xat.

Com es veu al gràfic, l'índex Ofercat (en aquest cas s'exclouen els ambivalents del còmput) que té un valor més alt és el de la retolació identificativa (65 punts) i més lluny el de la llengua d'adequació oral al català (56 punts). Segueix la retolació informativa (41 punts) i ja amb un valor més baix, el de la llengua d'inici de l'atenció al públic (30 punts).

El treball de camp es va fer el 2018 amb dades de 497 establiments comercials de Cornellà de Llobregat, amb un mètode basat en l'observació visual de la retolació, l'anotació de la llengua d'inici dels interlocutors i la llengua d'adequació.

El Pla Ofercat que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística al comerç de Cornellà de Llobregat comptarà amb la implicació de l'Ajuntament, els mercats municipals i les associacions de venedors, i els establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, entre d'altres establiments.

Els objectius que es pretenen assolir en el pla Ofercat de Cornellà de Llobregat inclouen accions encaminades a augmentar la presència del català en diferents tipus d' establiments, com ara els comerços atesos per persones d'origen estranger, els mercats municipals i les botigues de jocs i joguines. En aquest sentit, es treballarà per incrementar la xarxa d'establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua i del programa 'I tu, jugues en català?', i per dur a terme accions de sensibilització adreçades tant a comerciants com al personal de l'Administració Local. La Direcció General de Política Lingüística ha editat un material de sensibilització adaptat a la realitat comercial i a la personalitat local de Cornellà de Llobregat. D'altra banda, la col·laboració amb l'Ajuntament també inclou actuacions per divulgar elements d'informació en el procés d'obertura d'un comerç i en els punts d'atenció al consumidor, així com per organitzar sessions formatives i informatives, i incloure-les en l'oferta per a emprenedors i empreses, en general.

CNL Cornellà

Vols compartir aquesta notícia?