Al CNL de Cornellà comencem 17 cursos amb 275 persones inscrites

Cursos de català

Dilluns dia 25 de gener van començar els cursos de català després d'una setmana d'inscripcions en línia i el canvi de la presencialitat a la virtualitat a causa de les restriccions per la situació sanitària. Per tant, els 11 cursos que inicialment havien de ser presencials ja es van oferir en modalitat virtual; els 7 cursos restants, que es tutoritzen des del CNL de Cornellà, són en modalitat en línia.

Nombre d'inscripcions i ocupació dels cursos

Als cursos virtuals del CNL de Cornellà de Llobregat, s'hi han inscrit 160 persones amb una ocupació del 96,97%, mentre que als cursos en línia que tutoritzem des del centre hi tenim 115 persones amb un 95,83% d’ocupació. Cal destacar que, a Cornellà, la modalitat virtual s'ofereix per a nivells inicials i bàsics, tot i que hi ha algun elemental, i els cursos en línia, que són desterritorialitzats i en què l'aprenentatge és més autònom, són de nivells més alts.

D’altra banda, al conjunt del CPNL, s'han inscrit als cursos de català unes 19.800 persones, de les quals el 70,5% del total (unes 14.000 persones) ho han fet a cursos de nivell inicial i bàsic. El 29,5% restant són inscripcions als cursos de català de nivell elemental, intermedi, suficiència i superior.

La distribució desigual de les inscripcions per nivells, amb un pes molt més important en els nivells inicial i bàsic, respon a la necessitat d'atendre en primera instància els usuaris amb més dificultats comunicatives en català.

La procedència dels alumnes

Una dada rellevant per a l'anàlisi sociolingüística de l'alumnat del Consorci és la procedència de les persones inscrites als cursos de nivells inicial i bàsic. D'acord amb l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (2018), les persones de Catalunya nascudes a la resta de l'Estat espanyol han passat de representar el 34,4 % als anys 80 al 17,1 % al 2018, mentre que la població nascuda a l'estranger ha passat d'un 1,5 % al 18,2 % en el mateix període. L'enquesta també determina el coneixement de la llengua catalana entre la població de Catalunya: el 2018, el 94,4% de la població entén el català i el 81,2% saben parlar-lo.

Les dades d'inscripció als cursos inicials i bàsics del Consorci corroboren els resultats de l'enquesta, ja que, seguint la tendència dels darrers anys, consoliden en primer lloc el col·lectiu provinent de l'Amèrica del Sud, l'Amèrica central, Mèxic i el Carib, amb un 36,8 % de les inscripcions a aquests cursos; les persones provinents del nord de l'Àfrica, amb un 9,4% de les inscripcions, i les persones provinents d'Àsia i Oceania, que són un 4% d'aquest conjunt. En la línia de les conclusions de l'EULP 2018, les persones nascudes a Catalunya inscrites als cursos d'introducció a la llengua representen únicament un 0,2% del sumatori total.

CNL de Cornellà de Llobregat

Vols compartir aquesta notícia?