Ot García, regidor de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Cornellà, nou president del Consell de Centre del CNL de Cornellà de Llobregat.

CPNL

Aquest dimarts dia 1 de desembre es va constituir el Consell de Centre del CNL de Cornellà de Llobregat en una reunió telemàtica.

Després d'uns mesos d'endarreriment a causa de la pandèmia, dimarts dia 1 de desembre es va constituir el nou Consell de Centre de Cornellà de Llobregat en una reunió que, com no podia ser d'altra manera, es va realitzar telemàticament.

Un cop aprovada l'acta de la reunió anterior, un dels punts més importants de l'ordre del dia era constituir l'òrgan i escollir-ne el president, càrrec que exercirà Ot García, regidor de Cultura i Comunicació de l'Ajuntament de Cornellà. A continuació, Enric de Vilalta, director del CNL, va explicar la feina desenvolupada des del centre durant els mesos de confinament i l'inici dels cursos d'aquest primer trimestre 2020-2021.

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL de Cornellà de Llobregat. Està format per cinc representants de l'Ajuntament, un de la Direcció General de Política Lingüística, un del Departament d'Ensenyament i, finalment, el director del CNL, una representant dels treballadors (amb veu i sense vot) i una TNL en funcions de secretària.

CNL de Cornellà de Llobregat

Vols compartir aquesta notícia?