S’obren les inscripcions als cursos de català, amb noves modalitats i preus més reduïts

Cursos de català

  • El període de matriculació és del 14 al 16 de setembre per a l'alumnat que ha acabat un curs el 2019-2020, i del 17 al 25 de setembre per al públic en general.
  • Les inscripcions es faran en línia per poder agilitzar el procés i evitar desplaçaments.

El Consorci per a la Normalització Lingüística posa en marxa un nou període d'inscripcions per als cursos de tardor, que enguany venen marcats per les mesures de seguretat i prevenció causades per la pandèmia Covid-19.

El procés d'inscripcions presenta novetats importants, com el desdoblament en dos períodes: del 14 al 16 de setembre s'atendran les persones que acaben de fer un curs al Consorci i que volen continuar el procés d'aprenentatge, i del 17 al 25 de setembre, les inscripcions seran per al públic en general.

Oferta de cursos i modalitats

Per donar resposta a la situació d'emergència sanitària, el CPNL ha adaptat la seva oferta formativa combinant diferents modalitats que aniran des de cursos 100% presencials fins als 100% en línia.

La modalitat presencial se centrarà en els nivells Inicial i Bàsic i, per tant, l'oferta serà territorial, mentre que la resta de nivells (elemental, intermedi, suficiència i superior) s'oferiran en línia a partir d'una oferta conjunta de tot el CPNL. Cal afegir, tanmateix, que en aquesta oferta general en línia també hi ha cursos de nivells bàsics.

Les modalitats en línia faran servir entorns virtuals adequats a les necessitats d'aquests nous formats, com l'Aula mestra del Parla.cat per als cursos de suficiència, i plataformes virtuals d'aprenentatge i treball compartit en l'entorn del Teams o el Moodle, per a la resta de nivells.

La durada preferent dels cursos continua sent trimestral de 45 hores, per bé que també n'hi haurà de 90 hores, com el curs de català superior (certificat C2), o de 120 hores, en el cas de cursos intensius.

L'oferta del CNL de Cornellà de Llobregat

Com en el conjunt de CNL de tot Catalunya, el Centre de Cornellà de Llobregat ha hagut de reduir l'oferta de cursos presencials per poder garantir totes les mesures de seguretat tant del personal com dels usuaris.

D'aquesta manera, s'han programat un total d'11 cursos en horari tant de matí com de tarda i vespre. Com és habitual, el gruix d'aquesta oferta presencial recau en el nivell Bàsic 1, del qual s'ofereixen 6 cursos. Pel que fa als altres nivells, de Bàsic 2 es faran dos cursos, i de Bàsic 3 i Inicial 1, un de cada. D'altra banda, també està previst oferir un curs de nivell Elemental 3 amb l'objectiu de facilitar la continuïtat de l'alumnat que va veure interromput el seu aprenentatge per l'estat d'alarma.

Per continuar donant un servei de qualitat

A les anteriors novetats, hi hem d'afegir la reducció de la ràtio d'alumnes per aula, que passa de 25 a 15;  la incorporació en el procés de matriculació d'una aplicació per fer les inscripcions en línia, que ha de permetre agilitzar els tràmits i evitar desplaçaments, i la reducció dels preus de la matrícula, gràcies a la qual els cursos bàsics seran totalment gratuïts i els elementals es rebaixaran un 34%.

Aquesta darrera mesura té l’objectiu de facilitar l'aprenentatge del català a les persones afectades econòmicament i laboralment per la crisi perquè puguin optar a l'oportunitat laboral que suposa parlar i entendre català a l'hora de buscar feina o millorar professionalment. D'aquesta manera, el Consorci continua fent una aposta inqüestionable per l'acolliment lingüístic i reforça les facilitats per a l'aprenentatge a les persones amb més dificultats comunicatives en català.

Vols compartir aquesta notícia?