Cursos de català

Consulta la teva qualificació

Curs de nivell Superior

Codi del curs: 00400C2PRQ00978

Data de publicació: 14/02/2020

En un termini de 20 dies a comptar des de la data de publicació teniu dret a sol·licitar revisió d'examen, presentant una sol·licitud per escrit a la secretaria del CNL de Cornellà.

En cas de tenir l’assoliment, rebreu per correu electrònic la informació sobre certificació.