El Consell de Centre del CNL de Cornellà de Llobregat

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL de Cornellà de Llobregat. Es reuneix ordinàriament tres cops l'any a fi d'aprovar el pressupost, el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

Sr. Ot García Ruíz
President i representant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sra. Teresa Vidal Llargués
Representant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sra. Elisabet García Petit
Representant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sr. Claudio Carmona Vargas
Representant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sra. Miquel Aguilar
Representant del Departament d'Ensenyament

Sr. Anton Ferret i Baig
Representant de la Secretaria de Política Lingüística

Sr. Enric de Vilalta i Pach
Director del Centre de Normalització Lingüística

Sra. Neus Ortiz Pont
Secretària

Sra. Mireia Estapé Digon
Representant dels treballadors