Impuls del català entre el comerç de Molins de Rei

Socioeconòmic > Empresa > Plans Ofercat

El Servei Local de Català (SLC) de Molins de Rei comença a desplegar les actuacions previstes en l'estudi OFERCAT fet en aquesta població per incrementar l'ús del català en el sector comercial

L'Ofercat és un estudi que promou la Secretaria de Política Lingüística des de l'any 2000 per analitzar la presència del català en els comerços en general i detectar els àmbits de millora. El focus està centrat en la retolació dels establiments i l'ús oral de la llengua catalana, tant en el primer moment d'atenció com en l'adaptació posterior a la persona que s'ha d'atendre. L'any 2019 es va desplegar aquest estudi a Molins de Rei amb l'observació de 396 establiments (entre botigues, grans superfícies i parades del Mercat Municipal) i va donar com a resultat un índex del 80% pel que fa a la retolació en català, però per sota del 50% amb relació a la llengua d'inici d'atenció al públic, si bé després augmenta fins a un 66% quan es fa l'adaptació a la llengua de qui està sent atès.

Malgrat que són dades més altes si es comparen amb les d'altres poblacions properes, cal tenir en compte que, segons les darreres informacions de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 98% de la població de Molins de Rei entén el català i el 82% el sap parlar. Aquesta diferència entre l'ús oral en català als establiments comercials i les possibilitats de parlar-lo i entendre'l del conjunt de la població fa que el SLC de Molins de Rei, del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), s'hagi plantejat unes actuacions per als propers quatre anys centrades sobretot a augmentar l'ús oral del català en general.

La presentació dels resultats de Molins de Rei es va fer en un acte en línia el dia 16 de febrer d'aquest any amb la presència de la vicepresidenta del CPNL, l'alcalde de Molins de Rei, representants de les associacions comercials de la població i tècnics del CPNL per explicar també les actuacions a fer a partir d'aquell moment. Un cop coneguda la situació, aquest mes de juliol, el SLC ha iniciat una ronda de trobades amb la Unió de Botiguers de Molins de Rei, l'Associació de Venedors del Mercat Municipal i diversos tècnics de l'Ajuntament per posar els fonaments d'una col·laboració amb vista a la propera tardor-hivern. A més, ha engegat una campanya a les xarxes socials pròpies (Instagram i Twitter) amb set publicacions per evidenciar el valor afegit que suposa l'ús del català en el comerç de proximitat pel que fa a una atenció millor a la clientela i per proporcionar-los suport a través d'un assessorament lingüístic.

Un dels objectius del CPNL, mitjançant els SLC de què disposa per tot Catalunya, és recuperar el català com una llengua d'ús habitual i dotar-la de tots els recursos perquè això sigui possible. Una vegada més, el SLC de Molins de Rei es posa a disposició de tothom, i, en concret, del sector econòmic per acomplir aquest objectiu i facilitar-lo al màxim.

Servei Local de Català de Molins de Rei

Vols compartir aquesta notícia?