I encarem el tercer trimestre, a Molins de Rei

Cursos de català

El Servei Local de Català de Molins de Rei aconsegueix un alt percentatge de fidelització entre els alumnes dels cursos virtuals dels dos nivells orals: el Bàsic i l'Elemental

A final del mes d'abril han tornat a començar els cursos de català en la doble opció actual: els cursos virtuals i els cursos en línia, la diferència principal dels quals rau en el fet que la virtualitat permet reproduir una aula amb tots els alumnes alhora, dintre de l'horari habitual fins ara dels cursos, és a dir, de dos dies a la setmana, amb dues hores per sessió.

Com a continuació del trimestre anterior, totes dues tècniques del Servei imparteixen classes virtuals, que en aquest últim període del curs es corresponen amb un grup de Bàsic 2, dos grups de Bàsic 3 i un Elemental 3. Paral·lelament, la tècnica dedicada a Ensenyament fa 3 cursos més en línia; en aquest cas, de Bàsic 1.

Aquests set grups de nivells diferents es corresponen amb 135 alumnes, una xifra més elevada que en altres anys gràcies a l'opció dels cursos en línia, que permeten acollir persones que hi estiguin interessades des de qualsevol punt de Catalunya.

A banda d'aquest augment d'alumnes general, el fet més destacable de l'evolució dels grups en aquest curs 2020-21 és el grau de fidelització dels alumnes, és a dir, el nombre d'alumnes que van començar el nivell i es mantenen durant la resta de trimestres. En concret, el Bàsic 3 del matí manté el 66% dels alumnes que van començar, mentre el mateix nivell del vespre en conserva el 75%, i pel que fa al Bàsic 1 que va començar el mes de gener, són un 72% dels alumnes els que ara continuen en un Bàsic 2. El cas de l'Elemental encara és més positiu, ja que ha augmentat el nombre d'alumnes de l'inici en un 66%.

Atesa la situació que encara ara estem vivint, l'adaptació de l'oferta de cursos a les noves tecnologies s'ha de qualificar de molt positiva, ja que ha facilitat la incorporació de persones que, si no fos mitjançant el sistema en línia, no podrien accedir als nostres cursos. Per altra banda, l'atenció i seguiment més personalitzats que necessiten els nivells d'aprenentatge oral es pot trobar en l'opció "híbrida" de la virtualitat, motiu pel qual ens satisfà especialment comprovar que la majoria dels alumnes d'aquests nivells han continuat.

Servei Local de Català de Molins de Rei

Vols compartir aquesta notícia?