La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística col·laboren amb l'Ajuntament de Molins de Rei i els agents econòmics locals per reforçar el català en l'àmbit comercial

Socioeconòmic > Empresa > Ofercat

  • El català, majoritari en la retolació dels comerços de Molins de Rei
  • El Pla Ofercat permetrà impulsar el català entre els comerciants amb accions formatives, informatives i de sensibilització

El català és la llengua amb més presència en la retolació principal dels comerços de Molins de Rei (64,9%). Els rètols ambivalents, que es poden llegir tant en català com en castellà, i els que no tenen contingut lingüístic representen el 17,7%. D'altra banda, més del 91,2% del rètols identificatius s'ajusten a la Llei de política lingüística. Són dades destacades de l'estudi que la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) han portat a terme a la ciutat de Molins de Rei en el marc del programa Ofercat.

L'Ofercat s'inicia l'any 2000 per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. Fa especial incidència en les zones d'alta intensitat comercial. El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació, es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

Els plans que impulsen els centres del CPNL de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

L'Ofercat s'emmarca en l'agenda de foment de l'ús de català a l'empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la DGPL i el CPNL, que en fa el desplegament territorial. Complementàriament, s'impulsa el programa Emmarca't, adreçat a grans marques i corporacions, i es dona suport a projectes d'empreses i d'entitats de l'àmbit empresarial i del treball. L'any 2020 no es van fer estudis Ofercat i Emmarca't per la situació provocada per la COVID-19.

La sessió de presentació dels resultats de l'Ofercat a Molins de Rei s'ha portat a terme avui, en una sessió en línia, amb la participació de la vicepresidenta del CPNL i subdirectora general de Política Lingüística, Marta Xirinachs, i l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz.

En l'acte hi han intervingut també el director del Centre de Normalització Lingüística Ca n'Ametller, Marc Piera, el tècnic del Consorci per a la Normalització Lingüística, Albert Fabà, i la responsable del Servei Local de Català de Molins de Rei, Marta Espona, que han desgranat el detall dels resultats de l'estudi i el projecte d'acció, respectivament.

Resultats de Molins de Rei

Com es veu al gràfic, els índexs Ofercat (en aquest cas s'exclouen els ambivalents del còmput) que tenen un valor més alt són el de la retolació identificativa (80 punts) i la retolació informativa (78 punts), mentre que la llengua d'adequació oral (66 punts) té un índex una mica més baix i el de la llengua d'inici de l'atenció al públic davalla fins als 43 punts.

El treball de camp es va fer el 2019 amb dades de 396 establiments comercials de Molins de Rei, amb un mètode basat en l'observació visual de la retolació, l'anotació de la llengua d'inici dels interlocutors i la llengua d'adequació.

El Pla Ofercat, que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, al comerç de Molins de Rei, comptarà amb la implicació de l'Ajuntament i associacions locals de comerciants, establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua i el Mercat Municipal.

La DGPL ha editat un material de sensibilització adaptat a la realitat comercial i a la personalitat local de Molins de Rei. El CPNL mantindrà la col·laboració amb l'Ajuntament per divulgar elements d'informació i sensibilització en el procés d'obertura d'un comerç, potenciarà el servei d'assessorament lingüístic adreçat a comerços i empreses, i impulsarà la creació de webs de comerços en català amb la col·laboració Fundació PuntCAT.

El programa també permetrà consolidar la xarxa d'establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua i facilitar-hi la pràctica oral a l'alumnat i aprenents del CPNL. A més hi haurà actuacions específiques en l'àmbit dels jocs i de sensibilització i difusió en la premsa local.

Servei Local de Català de Molins de Rei

Enllaços relacionats

Vols compartir aquesta notícia?