La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística col·laboraran amb l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i els agents econòmics locals per reforçar el català en l'àmbit comercial

Socioeconòmic > Empresa > Ofercat

  • El català, majoritari en la retolació dels comerços de Sant Vicenç dels Horts

  • El Pla Ofercat permetrà impulsar el català entre els comerciants amb accions formatives, informatives i de sensibilització i accions específiques en àmbits com la restauració i els establiments regentats per immigrants

El català és la llengua amb més presència en la retolació principal dels comerços de Sant Vicenç dels Horts (66,6%). Els rètols ambivalents, que es poden llegir tant en català com en castellà, i els que no tenen contingut lingüístic representen el 16,7%. D'altra banda, més del 88% del rètols identificatius s'ajusten a la Llei de Política Lingüística. Són dades destacades de l'estudi que la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han portat a terme a Sant Vicenç dels Horts en el marc del programa Ofercat.

L'Ofercat s'inicia l'any 2000 per observar de manera sistemàtica l'oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n'observa l'atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística.

Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter pluriennal (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

L'Ofercat s'emmarca en l'agenda de foment de l'ús de català a l'empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en fa el desplegament territorial. Complementàriament, s'impulsa el programa Emmarca't, adreçat a grans marques i corporacions, i es dona suport a projectes d'empreses i d'entitats de l'àmbit empresarial i del treball. L'any 2020 no s'han portat a terme estudis Ofercat i Emmarca't per la situació provocada per la COVID-19.

Resultats a Sant Vicenç dels Horts

La sessió de presentació dels resultats de l'Ofercat a Sant Vicenç dels Horts s'ha dut a terme aquest dimarts, 1 de desembre, en una sessió en línia, amb representants d'institucions i del comerç local, on també s'han presentat les principals accions que portaran a terme la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística per fomentar l'ús del català al comerç d'aquesta localitat. La presentació dels resultats i del pla Ofercat ha anat a càrrec, respectivament, d'Albert Fabà, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i de Marc Piera, director del Centre de Normalització Lingüística (CNL) Ca n'Ametller. Hi han participat Josefina Guerrero i Mireia Adell, del CNL Ca n'Ametller.

L'índex Ofercat que té un valor més alt és el de la retolació identificativa (81 punts) i bastant més lluny el de la retolació informativa (67 punts). Segueix la llengua d'adequació oral (54 punts) i ja amb un valor més baix, el de la llengua d'inici de l'atenció al públic (30 punts).

El treball de camp es va fer el 2019 amb dades de 365 establiments comercials de Sant Vicenç dels Horts, amb un mètode basat en l'observació visual de la retolació, l'anotació de la llengua d'inici dels interlocutors i la llengua d'adequació.

El Pla Ofercat que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística al comerç de Sant Vicenç dels Horts comptarà amb la implicació de l'Ajuntament, la Unió de Botiguers, la Unió d'Empresaris i establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, entre d'altres establiments.

La Direcció General de Política Lingüística editarà un material de sensibilització adaptat a la realitat comercial i a la personalitat local de Sant Vicenç dels Horts. El Consorci continuarà impulsant la Xarxa Empresa i Territori, creada el 2016 i formada pel Servei Local de Català i diferents departaments municipals de l'Àrea de Promoció Econòmica (Empresa, Comerç, Emprenedoria, SIAE, Formació i Ocupació) i el Servei Públic de Consum per planificar i dur a terme noves actuacions de promoció de l'ús del català a l'àmbit socioeconòmic i per revisar-ne l'efectivitat de les que ja s'efectuen.

Centre de Normalització Lingüística Ca n'Ametller

Vols compartir aquesta notícia?