Nova publicació per a l’ús del mòbil en l’aprenentatge del català per a adults

Cursos de català, TIC

Nou document en línia de la col·lecció Biblioteca Tècnica de Política Lingüística

La Secretaria de Política Lingüística ha publicat en línia un nou document: A classe no et deixis el mòbil: L'ús del mòbil a dins i a fora de les aules de català per a adults. Aquesta edició vol ser una eina útil per orientar la incorporació dels dispositius mòbils en les dinàmiques d'aprenentatge en les aules de català per a adults.

El treball analitza què és l'aprenentatge mòbil i el seu paper en l'educació actual, i recull iniciatives destacades d'intervenció amb dispositius mòbils. També reflexiona sobre la manera d'integrar aquests dispositius en els processos d'aprenentatge lingüístic tenint en compte els diferents contextos en què s'ensenya català a persones adultes. Amb una recopilació d'aplicacions mòbils, serveis web i eines TIC útils per a la intervenció didàctica, el treball presenta diverses propostes didàctiques que els docents podran traslladar a l'aula tot adaptant-les, si cal, a cada context.

L'obra és fruit de l'anàlisi de percepcions i actituds de la població envers l'aprenentatge i l'ensenyament de català a la població adulta i del desplegament de tot un seguit d'accions per donar resposta a les necessitats identificades pel projecte ÈLIA, Estratègies de Llengua i Aprenentatge. En aquest marc, s'estableix com a prioritat la introducció de dispositius mòbils en els processos d'aprenentatge per les possibilitats que obren quan s'han tingut en compte ja en la fase de disseny d'estratègies formatives i en plantejar-les com un procés continu, dins i fora de l'aula i al llarg de la vida de les persones.

El text és obra de Laura Santacruz, especialista dedicada a la docència de la llengua i la literatura catalanes amb un gran coneixement sobre la vinculació de la llengua i el seu aprenentatge amb les tecnologies, i ha comptat amb la col·laboració dels equips de la Secretaria de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Aquest volum, el 30è de la col·lecció Biblioteca Tècnica de Política Lingüística, ha d'ajudar a integrar de manera efectiva la tecnologia mòbil en la planificació de les programacions didàctiques i, també, ha de ser una guia per als aprenents perquè a través de l'ús i la configuració dels dispositius mòbils personals continuïn l'aprenentatge de la llengua més enllà de l'aula de català.

Vols compartir aquesta notícia?