El Consorci per a la Normalització Lingüística i el Departament de Salut col·laboren en l’oferta de noves edicions dels cursos d’Acolliment Lingüístic per al Personal Sanitari Resident

Socioeconòmic > Empresa

  • Els cursos, adaptats a les necessitats derivades de la pandèmia, s'imparteixen 100 % en línia: deu hores d'activitat sincronitzada en directe i deu hores d'activitat autònoma durant vuit setmanes

  • La metodologia de la formació es basa en l'enfocament comunicatiu per tasques i en les tècniques d'aprenentatge entre iguals

  • L'objectiu de la formació és incidir en l'impacte positiu d'una actitud lingüística oberta en l'atenció als pacients

El Consorci per a la Normalització Lingüística posa en marxa deu edicions del curs de català especialment adreçat al personal sanitari resident, de 20 hores de durada, que comencen el mes d'octubre i finalitzen el desembre. Les primeres edicions han començat el 13 d'octubre. Les places són limitades a 25 alumnes per curs.

El curs, organitzat conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ofereix al personal sanitari resident fer una primera aproximació a la llengua catalana que permet adquirir habilitats de comprensió i de producció oral bàsiques per resoldre situacions quotidianes en l'àmbit professional.


Més facilitats per adaptar al màxim la formació

Després de l'èxit de resposta de les edicions presencials del curs, que van tenir lloc el 2019 a l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sant Pau, l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Hospital Arnau de Vilanova, enguany el Consorci n'ha adaptat els continguts i el procediment a un format 100 % virtual, que permet el seguiment i l'adaptació encara amb més facilitats, ateses les restriccions que suposa la pandèmia Covid-19, especialment en el sector sanitari.

Així, el curs se segueix mitjançant dos entorns vinculats, l'aplicació Teams d'Office 365 i una plataforma Moodle, de manera que es pot treballar en línia en l'horari que sigui més còmode, tret de les connexions obligatòries que s'acordin amb el tutor en el calendari establert. Aquestes connexions consisteixen en classes virtuals amb el tutor i la resta de grup al final de cadascuna de les vuit unitats, per resoldre qüestions que s'hagin plantejat, i una sessió virtual amb el tutor dedicada a les tasques avaluables, que es pot fer individualment o conjuntament amb altres alumnes.


Enfocament comunicatiu per tasques i tècniques d'aprenentatge entre iguals

Pel que fa a la metodologia del curs, l'enfocament comunicatiu per tasques centra l'aprenentatge al voltant de situacions reals del sector i circumstàncies habituals de cada dia amb què es troba el personal sanitari resident. El context comunicatiu de pràctica real vinculada al lloc de treball posa de manifest sobretot la importància de l'empatia lingüística i els bons resultats comunicatius que es deriven d'una actitud lingüística oberta, un procés que intercedeix directament en el benestar emocional dels pacients i en el bon clima de treball, qüestions encara més rellevants en moments de crisi sanitària.

En aquest curs en línia es treballa per mitjà de tècniques d'aprenentatge entre iguals. Així, al costat d'activitats que s'han de resoldre individualment, també cal resoldre activitats amb algun altre alumne, amb el component positiu d'aprenentatge que suposa col·laborar i compartir situacions similars des d'un punt de vista comunicatiu.


Perfil i lloc d'origen

Els cursos presencials per a residents del 2019 van tenir 102 inscrits, dels quals un 70 % eren dones. Pel que fa a l'edat, un 87 % dels inscrits tenien entre 18 i 29 anys, i un 13 %, entre 30 i 44 anys.

Respecte al lloc d'origen, un 68 % procedien de la resta de l'estat espanyol i un 27 %, de l'Amèrica del Sud i de l'Amèrica Central.

Consorci per a la Normalització Lingüística

Vols compartir aquesta notícia?