25 anys fent bategar el català

CNL de Barcelona

← Inici del CPNL

Altres centres


CNL Barcelona > Ensenyament

Requisits per a la inscripció

Acreditació de nivell

Les persones que es vulguin inscriure per primer cop als cursos de català, han de fer una prova de nivell per a la qual podran reservar hora a qualsevol delegació del CNL de Barcelona. Al final de la prova l'interessat rebrà la corresponent acreditació de nivell que haurà de presentar obligatòriament en el moment de formalitzar la inscripció.

Acreditació prèvia: Els nous alumnes que acreditin un nivell de català (aportant la documentació corresponent) podran accedir al nivell immediatament superior a l'acreditat, sempre que hi hagi places disponibles.

Per saber el procediment d'acreditació de les condicions acadèmiques, cal que consulteu a qualsevol institut d'ensenyament secundari, excepte si s'ha obtingut el títol de graduat en educació secundària en una escola d'adults; en aquest darrer cas, cal consultar a qualsevol escola d'adults.

Les proves de nivell per accedir als cursos de català es fan durant tot l'any.

Requisits per a la inscripció

 • Document oficial d'identificació (NIF, NIE, passaport o document identificatiu països espai Schengen amb fotografia)
 • Els nous alumnes han de portar la butlleta resultant de la prova de nivell o l'acreditació prèvia corresponent

Amb aquests documents pot fer la inscripció una altra persona.
Cada persona podrà fer com a màxim dues inscripcions.

Reducció de preu
Cliqueu aquí per consultar la informació detallada sobre els preus i les reduccions.

Per accedir a la reducció de preu dels cursos s'ha de presentar fotocòpia d'algun dels següents documents, segons cada cas:

 • Carnet actualitzat de família nombrosa / Carnet de família monoparental / Carnet de pensionista o de jubilat
 • Aturats: document actualitzat que acrediti la situació d'atur
  • Certificat de l'OTG-SOC que especifiqui la situació d'atur o de percepció de la prestació econòmica o
  • Informe de situació actual de la Tresoreria de la Seguretat Social o
  • Certificat negatiu d'alta a la Seguretat Social, o bé
  • Comprovant bancari de percepció de subsidi d'atur, d'ajut familiar o de PIRMI (actualment Renda Mínima d'Inserció)
  • Certificat de vida laboral
 • Persones discapacitades (a partir d'un 33%)
  • Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat o bé el certificat de discapacitat que expedeix el mateix Departament.

Més informació sobre l'oferta de cursos de català i les modalitats d'aprenentatge

Aclariments sobre la inscripció


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes