Cursos de català

Quin llibre faré servir a classe?

Aquí tens la relació de llibres de text que s’utilitzaran al trimestre març-juny 2020:

 

Nivell i títol del llibre                                                    Editorial

Inicial el primer dia de classe el professor/la professora donarà les informacions del dossier que es farà servir 

Dossier a la impremta 

Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 el primer dia de classe el professor/la professora dirà el llibre que es farà servir 

 
 Elemental 1 - Elemental 1

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

llibre de l'alumne (ISBN 978-84-9883-758-2)

llibre d'exercicis (ISBN 978-84-9883-759-9)

Elemental 2 – Elemental 2

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

llibre de l'alumne  (ISBN 978-84-9883-760-5)

llibre d'exercicis (ISBN 978-84-9883-761-2)

Elemental 3 - Elemental 3

Publicacions de l'Abadia de Montserrat

llibre de l'alumne (ISBN 978-84-9883-763-6)

llibre d'exercicis (ISBN 978-84-9883-763-6)

Intermedi 1 - Llengua catalana Intermedi 1

Editorial Barcanova 

(ISBN 978-84-489-4357-8)

Intermedi 2 – Llengua catalana Intermedi 2

Editorial Barcanova 

(ISBN 978-84-489-4359-2)  

Intermedi 3 – Llengua catalana Intermedi 3

Editorial Barcanova 

(ISBN: 978-84-489-4699-9)

Suficiència 1 Llengua catalana - Suficiència 1

Editorial Barcanova 

(ISBN: 978-84-489-4361-5) 

Suficiència 2- Llengua catalana - Suficiència 2

Editorial Barcanova 

(ISBN: 978-84-489-4363-9)

Suficiència 3- Llengua catalana - Suficiència 3

Editorial Barcanova

(ISBN: 978-84-489-4188-8)