Cursos de català

Quin llibre faré servir a classe?

Aquests són els llibres de text que s’utilitzaran el 2022:

 

Nivell i títol del llibre                                                                                                                                                       Editorial

Inicial: el primer dia de classe el professor/la professora donarà les informacions del dossier que es farà servir 

Dossier a la impremta  


Bàsic 1 – Som-hi! Català per a adults. Bàsic 1 

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-4920-4                             


Bàsic 2 – Som-hi! Català per a adults. Bàsic 2

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-4921-1


Bàsic 3 – Som-hi! Català per a adults. Bàsic 3

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-4922-8

 
Elemental 1 – Som-hi! Català per a adults. Elemental 1

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-5161-0


Elemental 2 – Som-hi! Català per a adults. Elemental 2

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-5162-7


Elemental 3 –  Som-hi! Català per a adults. Elemental 3

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-5163-4
 Intermedi 1 –  Llengua catalana. Intermedi 1

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-4357-8 

(adaptat a la nova ortografia)Intermedi 2 – Llengua catalana. Intermedi 2

Editorial Barcanova

ISBN 978-84-489-4359-2 

(adaptat a la nova ortografia)

  Intermedi 3 – Llengua catalana. Intermedi 3

Editorial Barcanova

ISBN: 978-84-489-4699-9 

(adaptat a la nova ortografia)Suficiència 1 – Llengua catalana. Suficiència 1

Editorial Barcanova

ISBN: 978-84-489-4361-5 

(adaptat a la nova prtografia)Suficiència 2 – Llengua catalana. Suficiència 2

Editorial Barcanova

ISBN: 978-84-489-4363-9

(adaptat a la nova ortografia)Suficiència 3 – Llengua catalana. Suficiència 3

Editorial Barcanova

ISBN: 978-84-489-4188-8 

(adaptat a la nova ortografia)