Cursos de català

Grup de conversa per a joves

Novetat!

  

 

 

Quan serà?

Les trobades seran setmanals, un total de 7 sessions de 90 minuts a partir de l’octubre. Es faran a través de l’aplicació Jit.si (enviarem un correu electrònic amb la informació per accedir-hi).

Com funcionarà?

Les trobades virtuals les conduirà un jove voluntari i tractaran sobre temes diferents: feina, viatges, xarxes socials, oci, música, etc.

S’acceptaran també les propostes dels participants!