Presentació

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya format per la Generalitat mateix i 136 ens locals (98 ajuntaments, 37 consells comarcals i la Diputació de Girona), que té l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística (CNL) i 146 punts d'atenció arreu de Catalunya.

El CNL de l'Alt Penedès i el Garraf, amb seu a Vilafranca del Penedès, està format pels ajuntaments de Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d'Anoia, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i els consells comarcals de l'Alt Penedès i del Garraf.

El Consell de Centre

El Consell de Centre és l'òrgan de direcció de l'àmbit territorial del CNL de l'Alt Penedès i el Garraf. Es reuneix ordinàriament dos cops l'any a fi d'aprovar el projecte anual d'activitats i la memòria de l'any anterior, i de fer el seguiment de les actuacions del Centre de Normalització Lingüística.

Sra. Antònia Pulido Fernández
Representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Sra. Laia Albiol Pavón
Representant de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Sr. Albert Oliver-Rodés Sen
Representant de l'Ajuntament de Sitges

Sra. Àngels Dalmau Soler
Representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sr. Albert Tort Pugibet
Sr. Jaume Bertran Rigual
Representants del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Sra. Mònica Gallardo Montornés
Representant del Consell Comarcal del Garraf

Sra. Montserrat Nadal i Milà
Representant de la Secretaria de Política Lingüística

Sra. Rosa Vidal Bassa
Representant del Departament d'Educació

Sr. Gabriel Senabre i Via
Director del Centre de Normalització Lingüística

Sra. Amàlia Huete i Aybar
Representant dels treballadors

Sr. Joan Raventós i Hill
Secretari

Última actualització: 02/11/23