94 alumnes dels cursos de formació ocupacional de Vilanova i la Geltrú fan sessions sobre bones pràctiques d’atenció al públic

Socioeconòmic

Els alumnes es formen en 6 especialitats diferents i assisteixen a les sessions per millorar l’atenció al públic en català

Durant el curs 2012/2013, fruit de la col·laboració del Servei de Català del Garraf i Vilanova i la Geltrú i el Servei d’Ocupació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), s’han organitzat sis sessions sobre bones pràctiques d’atenció al públic per als alumnes dels cursos del SOC que estan fent formació d’especialització laboral a l’IMET.

Les especialitats en què s’estan formant els alumnes que han fet la sessió de “Comunicació i atenció al públic” tenen en comú que el seu perfil professional implica la relació directa amb el públic. La formació dels alumnes dels cursos de Dependent de comerç, Tècniques de venda, Estètica, Gestió comptable, Atenció sociosanitària i Auxiliar de comerç i reposició s’ha completat amb una sessió monogràfica que pretén informar sobre el context sociolingüístic actual i conscienciar del rol dels treballadors que atenen els clients o usuaris d’un servei.

Valoració positiva

La valoració mitjana de les sessions per part dels assistents de cadascun dels cursos mostra que el 70 % dels alumnes reben de manera molt positiva aquesta sessió, tot i que un 20% no troben que tingui interès.

Pel que fa a l’objectiu de fer reflexionar els assistents, la majoria opina que els ha fet pensar força; un 25% que els ha fet pensar molt, i un 48% que els ha cridat l’atenció alguna informació.

Finalment, quant a la utilitat de la sessió, el 72% afirmen que els pot servir per millorar la seva formació professional, enfront d’un 28% que creuen que no serveix de gaire.
Un aspecte rellevant és que les valoracions dels diferents grups no són sempre homogènies. De fet, hi ha dos grups que tenen valoracions força allunyades: en un dels grups, el 59% diuen que no ha trobat la gràcia a la sessió i en un altre, en canvi, el 97% en fan una valoració global molt positiva.

El Servei de Català té la intenció de continuar col·laborant amb l’IMET en l’organització d’aquestes sessions de cara al curs vinent, ja que la formació professional és un moment oportú per reflexionar sobre quina conducta lingüística dels professionals afavoreix el respecte de les expectatives dels clients al mateix temps que fomenta espais d’aprenentatge de les persones que mostren voluntat d’usar la llengua pròpia del territori.

   

Cliqueu sobre les gràfiques per engrandir-les.

CNL de l'Alt Penedès i el Garraf

Vols compartir aquesta notícia?